آیا ایران از برجام خارج می شود؟

امروز وزارت امور خارجه آمریکا رسما اعلام کرد که معافیت خریداران نفت ایران دیگر تمدید نخواهد شد. این تصمیم با اگرچه با واکنش مثبت اسرائیل روبرو شد

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

: منبع