آیا ایران از برجام خارج می شود؟

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

امروز وزارت امور خارجه آمریکا رسما اعلام کرد که معافیت خریداران نفت ایران دیگر تمدید نخواهد شد. این تصمیم با اگرچه با واکنش مثبت اسرائیل روبرو شد

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

: منبع