البناء تحلیل کرد: چرا ترامپ در این برهه زمانی مساله قدس را مطرح کرد؟

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

روزنامه البناء چاپ لبنان نوشت: از چند ماه پیش رئیس جمهور آمریکا قصد داشت قدس را به عنوان پایتخت اسرائیل اعلام کند. اما این اعلام را برای مدتی به تاخیر انداخت؛ چرا که امکان بروز انتفاضه فلسطینی در اقصی وجود داشت و تحولات میدانی در فلسطین اشغالی نوید خیری را نمی داد؛ از این رو، مسئولان آمریکایی نتانیاهو را به صبر فراخواندند تا از شعله ور شدن خشم فلسطینیها در آن زمان، جلوگیری کنند.

به گزارش «انتخاب»؛ در واقع، در آن بازه زمانی، آمریکا امیدوار بود پیشرفت چشم گیری در راستای شکست محور روسیه-ایران-سوریه و حزب الله حاصل شود؛بویژه آنکه برخی عناصر زمینه ساز این مساله وجود داشت؛ در عراق امکان موفقیت اعلام دولت مستقل کردی فراهم بود؛ آنچه که طرحی اسرائیلی برای هدف قرار دادن مستقیم ایران از طریق ایجاد پایگاهی نظامی در عراق بود، که تل آویو از طریق آن امنیت حیاتی اش در منطقه را تقویت کرده و بدین وسیله به ایران و هم پیمانان آن بیش از هر زمان دیگری فشار وارد کند.

قطعا تمام طرفها و بویژه عربستان و اسرائیل نیاز داشتند تا با اعلام قدس بعنوان پایتخت اسرائیل، توسط ترامپ، نوعی هرج و مرج و هیاهو ایجاد شود که سرپوشی باشد بر شکست طرح آنها در یمن، سوریه، لبنان و همچنین شکست طرح ایجاد دولت مستقل کردی.  در واقع نیازی ضروری به حادثه ای این چنینی احساس می شد که به سرعت حجم عظیم شکستهای این طرفها در منطقه را پنهان کند.

با کشته شدن صالح آن هم درست در زمانی که قصد نرمش با ائتلاف عربی به رهبری سعودی را داشت،برای منحرف کردن اذهان از این شکست عظیم سعودیها، از ترامپ خواسته شد تا به سرعت پرونده قدس را به جریان بیندازد و این اقدام مانند انفجارهایی که در مصر صورت گرفت و حملات اسرائیلی به سوریه، هدفی جز سرپوش گذاشتن بر سقوط عظیم سعودیها و بی تدبیری آنها نداشته است.

بله، قطعا آگاهی نسبت به نقشه منحرف کردن افکار عمومی با طرح پرونده یهودی سازی قدس، بعنوان آخرین برگ برنده، هوشمندانه و مناسب است؛ اما این اقدام آمریکایی صهیونیستی با هشداری آمیخته است؛مبنی بر اینکه انتقال سفارت آمریکا به قدس نیاز به زمان و حتی سالهایی برای ایجاد زمینه های لازم آن دارد؛ که طی این مدت امکان دارد از شدت مخالفت فلسطینها با این مساله کاسته شود و پس از چند سال از طرح این موضوع، انتفاضه ای که توسط فلسطینیها در مخالفت با آن ترتیب داده می شود، قدرت کافی برای ایجاد خطر علیه امنیت اسرائیلی را نداشته باشد.

اساساً طرح مساله قدس با هدف پوشاندن شکست اسرائیل و هم پیمانان عرب آن در منطقه صورت گرفته است. بدیهی است که هر گونه اقدام آمریکا در راستای انتقال سفارت خود به قدس، چراغ سبز اعراب را به دست نخواهد آورد. با مراجعه به مواضع دولتهای عربی در این باره، موضع حکومت سعودی را مبهم و خالی از کلماتی قاطع مبنی بر مخالفت با موضوع قدس می یابیم.

به گفته کاخ سفید، ترامپ تماسهای متعددی با رهبران کشورهای عربی داشته است تا آنها را از تصمیم خود برای انتقال سفارت آمریکا به قدس، مطّلع کند؛ این مساله نشان می دهد هیچ یک از این سران عرب تفکر ترامپ در این رابطه را عجیب ندانسته اند. به جای اینکه نشستی فوری با حضور نمایندگان دولتهای عربی برای محکومیت این اقدام انجام شود، یا تظاهراتی گسترده صورت گیرد، خبر برگزاری چنین نشستی، سه روز پس از تصمیم ترامپ، اعلام شد.

در این میان، خشم ملت فلسطین از این مساله به اوج خود رسیده و اسرائیلی ها قادر به کنترل تظاهرات گسترده آنها نیستند، اما اسرائیل خود را برای چنین شرایطی آماده کرده و می داند اوضاع امنیتی داخل این رژیم در سایه اعتراضهای امنیتی، سیاسی و تبلیغاتی در معرض خطر قرار می گیرد، اما با هدف وارد آوردن فشار به دولت فلسطین در راستای ارائه عقب نشینی ها و چشم پوشی هایی در مذاکرات صلح، وارد این ماجرا شده است.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

: منبع