کرونا، ویروسی دین برانداز

کرونا در ایران
پیام دریابی – در کتاب فینة البحار از امام صادق ( امام ششم شیعیان) (به پیش بینی) روایت شده است که :” اگر همه شهر‌ها گرفتار فتنه‌ها شدند به قم و حوالی شهر قم پناه ببرید، زیرا به لطف خدا بلا از این شهر دفع شده است که علت این لطف الهی وجود حضرت معصومه (س) (نوه امام ششم) است.”
از عجایب وو ظرائف نوستراداموس گونه این حدیث که بگذریم باید به ابعاد امروزی و تاثیر چنین باورهائی فکر کنیم.
این روزها که کرونا سر تیتر تمام اخبار ایران شده است, رقابت عجیبی بین مسوولین عزیز و خدوم نظام الهی برای “کرونایی” شدن آن هم به شکل شکیل آن و نه از نوع عوامانه آن شکل گرفته است. بدانیم و آگاه باشیم که کرونای از نوع مسولین بیشتر در حد عرق کردن وسرفه های پیامبر گونه و نه از نوع سخیف و ICU گونه آن میباشد.  به قول رضا مارمولک فیلم مارمولک  ” فی الواقع همگی باید بنشینیم و به معنای واقعی حدیث بالا فکر کنیم”.
سیر اتفاقات ماه های اخیر به ویژه  اتفاقات پس از آبان ماه اگر در تاریخ 40 ساله جمهوری اسلامی بی نظیر نبوده باشد،  بیشک کم نظیر است. سرکوب خونین آبان، کشتن سردار سلیمانی، در آستانه جنگ قرار گرفتن ایران و آمریکا، نمایش خنده آور حمله به نظامیان آمریکائی که به کشتن میلیون ها نظامی آمریکائی و کن فه یکون شدن آن کشور انجامید, ساقط کردن نه چندان دشوار هواپیمای اوکراینی و انکار دشوار و بیشرمانه سه روزه آن و  در آخر  واردات ویروس کرونا از کشور دوست و برادر  چین به دست توانای برادران پشت پرده و پاچه خوار هواپیمائی ماهان در کنار پنهان کردن این بحران ملی برای بر گذار کردن نمایش چهار سال یکبار انتخابات مجلس سر فصل این وقایع میباشند.
حکومت اسلامی به خوبی در طول ۴۰ سال و اندی از عمر نامیمون خود یاد گرفت که هر کدام از این وقایع را با دلایل زنگ زده دشمن  و … توجیه کند … همه این بحران ها به جز آخرین.
چه کسی فکر میکرد ویروسی در این ابعاد کوچک که از سوی سرور چشم تنگ نظام به وی هدیه شده بود بتواند چنین آب در خوابگاه مورچگان بیاندازد.  اشتباه نکنید دیدن عزیزان با تخت ICU جای طنز نیست, که خنده من از صد گریه بدتر است.
اما .. اما .. اما امان از دست این ویروس که نه برای نیروهای ضد شورش تره خورد میکند نه به حدیث محکم الهی وقعی میگذارد . ویروسی که به دست طلبه چینی در شهر خون و قیام کاشته شد. هر شهر دیگری بود, بلای  ویروس بر دوش مردم گنه کار بود, هر شهری به جز شهر خون و قیام.
ظهور کرونا در قم در آستانه انتخابات و راهپیمایی 22 بهمن در واقع پرده از واقعیت جهل مذهبی ، نادانی ملی، سیاست ورزی، توهم  ، بی نزاکتی ، بی عرضگی مدیریتی در تمام سطوح  و عقب ماندگیکشور و یک سیستم حکومتی برداشت. واقعیتی که هر روز به صورت خزنده در حال گسترش است و هیچ گارد ضد شورش و زندانی کردنی توانایی جلوگیری  از پیشروی آن را ندارد.
ویروس کوچک کرونا به تنهایی کاری را توانست در تاریخ جمهوری اسلامی کند که جنگ هشت ساله و تحریم ها نکرد. تعطیلی نماز سیاسی و عبادی جمعه که نمایش هفتگی قدرت حمهوری اسلامی بود ان هم به دست این ویروس اهدائی برادران چینی و برادران ماهان نشان سمبولیک این شکست است. این ویروس کوچک ولی در عین حال دین برانداز آنچنان زیبا خرافات و هویت بی هویت دین تحمیلی را به زیر سؤال برد که زبان مسوولین را از هرگونه اظهار نظر قاصر کرده است. تاریخ قرون وسطی در ایران با کرونا در حال تکرار است. زمانی طاعون قدرت کلیسا را در اروپا از عرش به فرش رساند، حال کرونا در ایران آنهم در دارالشفای ایران، هیمنه حکومت دینی و ادعای مدیریت جهانی آن را در چند روز از عرش به فرش رساند.
با دلی درد مند و چشمی عزادار آنها که از دست رفتند, از ویروس کوچک کرونا  باید تشکر کرد.
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin